تورها

پیشنهادات مختلفی برایتان داریم، بار سفر ببندید.

تور کربلا و نجف گروهی و انفرادی

( 0 نظر )

حرکت 16 و 21 برگشت 23 و 28

  • زمان مورد نیاز 192 ساعت

  • تعداد روز 8 روز

  • وسیله نقلیه اصلی - پرواز

  • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 0 *برای هر نفر

جزئیات