تورها

پیشنهادات مختلفی برایتان داریم، بار سفر ببندید.

کویر مصر

( 0 نظر )

در میان تپه ها و رملهای شنی کویر مصر بگردید و از زیبایی این کویر زیبا لذت ببرید. از دریاچه نمک خور که بزرگترین دریاچه نمک فصلی است بازدید می کنیم و به...

  • زمان مورد نیاز 60 ساعت

  • تعداد روز 3 روز

  • وسیله نقلیه اصلی - اتوبوس توریستی

  • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 170,000 *برای هر نفر

جزئیات