تورها

پیشنهادات مختلفی برایتان داریم، بار سفر ببندید.

تور نوروزی استانبول (۱۰ تا ۱۳ فروردین)

( 0 نظر )

-

 • زمان مورد نیاز 96 ساعت

 • تعداد روز 4 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز تابان

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 1,240,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور ترکیبی نوروزی ۷ شب تایلند (۴ شب پوکت ۳ شب پاتایا)

( 0 نظر )

 • تعداد روز 8 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز مستقیم ماهان

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 5,140,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور نوروزی اتریش-مجارستان-اسلوواکی-چک

( 0 نظر )

ارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است. عوارض خروج از کشور و هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می باشد. در...

 • زمان مورد نیاز 240 ساعت

 • تعداد روز 10 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز آسترین (اتریش)

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 2,345 *برای هر نفر

جزئیات

تور نوروزی اتریش-اسپانیا- نیمه دوم

( 0 نظر )

ارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است. عوارض خروج از کشور و هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می باشد. در...

 • زمان مورد نیاز 168 ساعت

 • تعداد روز 7 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ترکیش ایر

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 2,164 *برای هر نفر

جزئیات

تور نوروزی اتریش-اسپانیا

( 0 نظر )

ارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است. عوارض خروج از کشور و هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می باشد. در...

 • زمان مورد نیاز 168 ساعت

 • تعداد روز 7 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ترکیش ایر

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 2,146 *برای هر نفر

جزئیات

تور نوروزی اتریش-ایتالیا-فرانسه

( 0 نظر )

ارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است. عوارض خروج از کشور و هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می باشد. در...

 • زمان مورد نیاز 264 ساعت

 • تعداد روز 11 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ایران ایر

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 2,548 *برای هر نفر

جزئیات