تورها

پیشنهادات مختلفی برایتان داریم، بار سفر ببندید.

تور هندوستان ویژه آذر 97

( 0 نظر )

 • تعداد روز 8 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - ایرباس ماهان

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 4,295,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور 3 شب بلگراد مهر 97

( 0 نظر )

 • تعداد روز 4 روز

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 8,100,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور 4 شب تفلیس 12 مهر 97

( 0 نظر )

 • تعداد روز 5 روز

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 1,944,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور 6 شب و 7 روز آنتالیا شهریور 97

( 0 نظر )

 • تعداد روز 7 روز

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 3,390,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور پنج شب مسکو 25 شهریور

( 0 نظر )

 • تعداد روز 6 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ماهان

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 6,170,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور تبریز

( 0 نظر )

1. در صورت کنسل مبلغ دریافتی پس از کسر جریمه های قانونی مستردد می گردد. 2. در صورت درخواست سبهای اقامت بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید. 3. در صو...

 • تعداد روز 3 روز

 • وسیله نقلیه اصلی - قطار

 • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 410,000 *برای هر نفر

جزئیات